WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 10 - Skoljoggen.


Guldstahöjdens motionsspår består av två slingor som tillsammans bildar en

liggande åtta. Den kortare slingan är 1 km och den längre är 2 km. Start och

mål finns där slingorna möts. Under skoljoggen häromdan sprang Jenny den

korta slingan på maxfart (1 km på 4 min). Långa slingan joggade hon i

halvfart (1 km på 8 min). När Jenny kom i mål hade hon sprungit utan uppehåll

i exakt 60 min. Hon hade sprungit lilla och stora slingan varannan gång?

Hur många kilometer hann hon?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar