WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 8 - Löparnisse.


Nisse tänker bli en duktigt löpare då han blir stor och tränar därför löpning

tillsammans med sin far Anton. De springer varv efter varv i en slinga som är

3 km lång. Nisses tempo är 3/7 av Antons (vilket betyder att Nisse hunnit 3 km

när Anton hunnit 7 km). De startar samtidigt och avslutar träningen då de

passerar start- och mållinjen samtidigt första gången.

Hur långt tror du Nisse har sprungit och hur långt tror du Anton har sprungit när de kommer i mål? .

Copyright © InformationsTeknologi Sävar