WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - Hur mycket är klockan?


Någon gång mellan klockan 3 och 4 pekar timvisaren och minutvisaren åt samma håll.

Hur mycket är klockan just då? Du får rätt för närmaste hela minut, men ju mer

noggrant du kan lösa problemet desto bättre.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar