WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 6 - När börjar matchen?


Eriks klocka saktar sig 2 min/h. Johans klocka drar sig 1 min/h. Klockan 13.00 ställer båda sina klockor exakt efter radions

tidssignal. Senare på eftermiddagen tittar pojkarna på en innebandymatch. När matchen börjar är tidsskillnaden mellan

pojkarnas klockor 10 min.

Vilken tid börjar matchen?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar