Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 5 - Ninas familj.


Nina har lika många systrar som bröder. Hennes bror Nicke har dubbelt så många systrar som bröder.

Hur många flickor och hur många pojkar finns i Ninas familj?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar