WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 3 - Häxbrygden.


En äkta häxbrygd innehåller lika antal spindlar, spyflugor och kråkor.

En kråka kokas med en spindel och en spyfluga, två kråkor kokas med

två spindlar och två spyflugor, osv.

Hur många spindlar, spyflugor och kråkor finns i en häxbrygd som innehåller 128 ben?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar