Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 15 - Trädgårdsstaketet.


Fyrorna på Guldstadsskolan ska anlägga en skolträdgård. Runt trädgården ska man bygga ett

30 meter långt staket. Just nu diskuterar eleverna hur de ska placera staketet för att

arean på trädgården ska bli så stor som möjligt.

De har bestämt att trädgården ska ha fyra hörn. Men de är osäkra på vilken längd och bredd

som ger den största arean? Kan du hjälpa dem med måtten?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar