Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 12 - Stinas hundar.


Stina har tre hundar. Om hon adderar hundarnas ålder får hon summan 15. Multiplicerar hon hundarnas

ålder får hon produkten 45. Hur gamla tror du att Stinas hundar är?

Finns det olika svar?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar