WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 11 - Emmys rektangel.


Emmy ritade en rektangel. Längden var exakt 3 gånger bredden. Om hon hade minskat längden med 3 cm

och ökat bredden lika mycket hade det blivit en kvadrat.

Vilken längd och bredd hade Emmys rektangel.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar