WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 1 - AB Barnvakterna.


Emma, Tina och Sofie har bildat ett barnvaktsföretag. Kunderna betalar

väldigt olika och därför delar flickorna på förtjänsten i förhållande till

vilken tid var och en har jobbat. Under oktober tjänade flickorna sammanlagt

900 kr. Emma hade jobbat 8 timmar, Tina 6 timmar och Sofie 4 timmar.

Hur mycket pengar får var och en?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar