WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 8 - Glaskuben.


En trådslinga har smälts fast på en glaskub så som bilden visar.

Slingans totala längd är 60 cm. Vilken är glaskubens volym?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar