WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - En magisk kvadrat.


Här ser du en magisk kvadrat som var känd redan på 1500-talet.

I kvadraten ska talen 1-16 placeras så att summan av varje vågrät, lodrät och diagonal rad blir 34.

På bilden har några av talen har ramlat bort. Kan du sätta in dem på rätt ställe?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar