Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 6 - Hur många kvadratcentimeter?


Här är 5 kvadrater ritade inuti varandra. Mittpunkten på de yttre kvadraternas sidor bildar hörn för de inre kvadraterna.

Om den innersta kvadraten har arean 1 cm², hur stor area har då den yttersta (största) kvadraten)?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar