WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 5 - Födelsedagsfundering.


Det man brukar räkna som jämna födelsedagar är vart tionde år, d v s 10, 20, 30, 40 o s v. Fr o m 70 räknar man både vart femte och vart tionde år.

En mor och en dotter fyller jämna år på samma dag. På födelsedagens morgon säger dottern till sin mor:

Jag har räknat ut att för 10 år sedan var du fyra gånger så gammal som jag, men om 10 år är du bara dubbelt så gammal.

Hur mycket fyller mor och dotter den här dagen?
Copyright © InformationsTeknologi Sävar