WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 3 - Hur många trianglar?


Hur många trianglar kan du hitta i bilden här ovan?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar