WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 18 - Vem kommer i tid?


Julias klocka är 15 min tidig, men hon tror att den är 10 min tidig.

Emmas klocka är 15 min tidig, men hon tror att den är 20 min tidig.

Hannas klocka är 15 min sen, men hon tror att den är 10 min tidig.

Elins klocka är 15 min sen, men hon tror att den är 10 min sen.

Fotbollsträningen börjar 16.00. Alla fyra tror att de kommer i exakt

rätt tid, men så är det ju inte.

Kan du lista ut när var och en kommer?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar