WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 16 - Talförvrängaren.


Den här apparaten kan programmeras så att den förvränger

matematiska tal. Just nu är den programmerad så att...

talet 5 ändras till 13

talet 7 ändras till 19

talet 6 ändras till 16

Hur ändras talet 4 och hur är apparaten programmerad?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar