Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 15 - Tomtens julklappsfabrik.


I tomtens julklappsfabrik jobbar sammanlagt 20 tomtenissar.

Fabriken har 4 avdelningar: verkstaden, kontoret, måleriet och lagret.

På kontoret jobbar tre nissar färre än på måleriet. På måleriet

jobbar två nissar fler än på lagret. På verkstaden jobbar dubbelt

så många nissar som på måleriet.

Hur många nissar jobbar på varje avdelning?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar