Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 8 - Multiplikationsrutor.

Talen i de vita rutorna i bilden till höger (den mindre bilden) har multiplicerats med varandra - såväl vågrätt som lodrätt. Produkterna (svaren) hittar du i de blå rutorna.

I bilden till höger (den större bilden) finns bara produkterna utskrivna. Din uppgift är att placera ut talen 1-9 i de vita rutorna på ett sätt som gör att de vågräta och lodräta multiplikationerna stämmer.

Tips: Rita av bilden på ett papper!

Copyright © InformationsTeknologi Sävar