WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - Vilket är talet?

Välj ett ensiffrigt tal. Multiplicera talet med 3, addera med 8, dividera med 2 och subtrahera med 6. Resultatet ska bli det tal du först valde.

Vilket är talet?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar