WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 5 - Veckopengen.

När Jimmy vill ha högre veckopeng säger hans pappa: "Okej, du kan antingen få 100 kr i veckan under ett år eller 1 krona första veckan, 2 kronor andra veckan, 4 kronor tredje veckan och sedan dubbelt upp varje vecka under ett år".

Vilket alternativ tycker du att ska Jimmy välja?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar