Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 4 - Addera till 100.

Här ser du ett rutnät med fyra rutor. I rutorna finns siffrorna 4, 2, 1 och 8. Siffrorna bildar talen 42 och 18 om man läser vågrätt och 41 och 28 om man läser lodrätt. Adderar man alla dessa tal (42+18+41+28) får man summan 129.

Rita upp ett likadant rutnät och skriv in fyra olika siffror mellan 1-9. Summan av de fyra talen ska bli 100. Hittar du flera sätt att nå 100?

Hur många sätt finns det?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar