Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 3 - Ökenkurirerna.

Det tar nio dygn att korsa en öken. Någon måste ta sig till andra sidan, lämna ett meddelande och sedan återvända. På andra sidan finns ingen proviant tillgänglig. Den som åtar sig uppdraget måste alltså bära med sig mat och vatten. En man kan bära med sig mat- och vattenransoner för 12 dygn. Proviant kan grävas ned för att sparas till hemfärden.

Två personer anmäler sig som frivilliga ökenkurirer. Beskriv hur de genom smart samarbete löser uppdraget utan att någon tvingas törsta eller svälta

Copyright © InformationsTeknologi Sävar