WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 20 - Handspråket.

Fantisera att människan alltid har använt endast sin ena hand då hon har räknat. Då skulle kanske matematiken ha utvecklats på ett annat sätt. Vi kan leka med den tanken...

Vi använder hand-symboler för talen:
I (ett finger) = 1
III (tre fingrar) = 3

Då du får en hel 5-grupp med samma figur motsvarar gruppen en ny figur.

IIIII (fem fingrar) = (en hand) = 5

Hur ser följande tal ut?

2 =

6 =

9 =

13 =

20 =

22 =

Vilket är det största tal du kan skriva med de här två symbolerna?

Den här övningen är inledningen till en serie laborationer om "handspråket" som utarbetats av Kerstin Sandén och Camilla Söderback vid Vasa övningsskola i Finland. När du har gjort de här övningarna kan du öva vidare genom att uppfinna en egen symbol för fem händer.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar