Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 2 - Addera med 1.

Det här talet har sex siffror. Om du adderar talet med 1 blir summan ett sjusiffrigt tal.

Vilket är det sexsiffriga talet?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar