WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 19 - Läs mina tankar!

Jag tänker på två heltal. Talens produkt är tre gånger större än talens summa.

Vilka är talen?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar