Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 16 - Placera talen rätt.

Placera ut talen 1-8 så att beräkningarna stämmer.

Finns det mer än ett sätt?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar