WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 15 - Hitta mönstret.

Här ser du fyra olika talserier. Lista ut vilka tal som ska stå på de tomma raderna!

  1. _____, _____, 20, 24, 96, 100, 400, _____
  2. 600, 600, 300, 100, 25, _____
  3. (1000) (100) (10) (1) (0,1) (_____)
  4. 784529, 78452, 7452, 452, _____, _____
Copyright © InformationsTeknologi Sävar