WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 13 - Hur många deltagare?

I en schackturnering spelar alla mot varandra. Var och en av deltagarna spelar alltså ett parti mot var och en av de andra deltagarna.

Vid den här turneringen spelades sammanlagt 15 schackpartier.

Hur många personer deltog?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar