Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 1 - Vilket är talet?

Talet har fyra udda siffror. Ingen av siffrorna är en nia. Alla talets siffror är olika. Tusentalssiffran är lägst. Entalssiffran är högst. Du kan bilda två olika tal med den här beskrivningen. Talet du söker efter är det större av dessa två.

Vilket är talet?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar