WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - Hitta snåttrorna.

De här talen är snåttror:
81, 15, 42, 9, 114, 33, 69

De här talen är inte snåttror:
59, 5, 70, 163, 29, 16, 64

Vilka av de här talen är snåttror?
48, 8, 53, 57, 4, 39, 62

Copyright © InformationsTeknologi Sävar