Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 6 - Som i en liten ask.

Till den här övningen behöver du några kvadratiska pappersark med sidan 15 cm.

På första arket klipper du bort 1x1 cm i varje hörn (som bilden visar). Vik upp kanterna och forma papperet till en liten ask. Tänk dig att du ska fylla asken med något, tex vatten.

På nästa ark klipper du bort 2x2 cm i varje hörn. Vik upp kanterna på samma sätt som du gjorde med första arket. Rymmer den här asken mer eller mindre än den förra?

Fortsätt nu att klippa bort 3x3 cm på det tredje pappersarket, 4x4 cm på det fjärde osv... Vik upp kanterna och forma arken till små askar.

Vilken av askarna rymmer mest (har den största volymen)?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar