Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 17 - Hur många kombinationer?

På bilden ser du fyra färgremsor som lagts under varandra i ordningen röd, gul, blå och grön. De skulle förstås också ha kunnat läggas i omvänd ordning eller med den gula eller blå remsan längst upp.

På hur många sätt kan de här färgremsorna kombineras om man lägger dem under varandra?

För att göra problemet lättare kan du börja med att undersöka på hur många olika sätt du kan kombinera tre färgremsor. Löser du sedan fyrfärgsproblemet kan du kanske också lista ut antalet möjliga kombinationer om du har fem eller sex färger.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar