WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 8 - Algebra, förenkling av uttryck.

Förenkla följande uttryck.

a) 3ab + 4bc +4ab – 2bc – 2ba

b) 9(3a +2b) - 7(2a-b) – 30b

Copyright © InformationsTeknologi Sävar