WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - Algebra, geometri.

a) Rita en figur som illustrerar uttrycket (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd.

b) Rita en figur som illustrerar uttrycket (a+b)(c-d) = ac-ad+bc-bd.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar