Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 7 - Algebra, geometri.

a) Rita en figur som illustrerar uttrycket (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd.

b) Rita en figur som illustrerar uttrycket (a+b)(c-d) = ac-ad+bc-bd.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar