WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 6 - Algebra, geometri.

a) Rita en figur som illustrerar uttrycket a(b+c) = ab + ac.

b) Rita en figur som illustrerar uttrycket a(b-c) = ab - ac.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar