Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 5 - Algebra, talföljder.

a) Vilken allmän algebraisk formel gäller för talföljden 3, 8, 13, 18, … ?

b) Vilket är tal nummer 8 i talföljden?

c) Vilket nummer i talföljden har talet 103.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar