Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 19 - Algebra, förenkling av uttryck.

Bryt ut största möjliga faktor i uttrycken.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar