WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 18 - Algebra, förenkling av uttryck.

Bryt ut största möjliga faktor i uttrycken.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar