WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 16 - Algebra, geometri.

Vilken algebraiska regel kan man illustrera med denna bild? Förklara.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar