WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 15 - Algebra, förenkling av uttryck.

Utveckla och förenkla uttrycken så mycket som möjligt.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar