Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 15 - Algebra, förenkling av uttryck.

Utveckla och förenkla uttrycken så mycket som möjligt.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar