WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 14 - Algebra, förenkling av uttryck.

Ange ett värde på talet k så att uttrycket kan faktoriseras med hjälp av konjugatregeln eller en kvadreringsregel. Faktorisera sedan uttrycket.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar