WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 11 - Algebra, geometri, ekvation.

I en rektangel är höjden h cm och basen b cm. Rektangelns omkrets är 64 cm.

Skriv ett uttryck för basen.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar