Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 10 - Algebra, geometri, ekvation.

En kvadrat och en rektangel har lika stor area. Kvadratens sida är x cm, och rektangelns sidor är (x+6) cm respektive (x-2) cm.

Ställ upp en ekvation och beräkna arean.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar