WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 1 - Algebra, formler.

Formeln för omräkning av grader Celsius (C) till grader Fahrenheit (F) är F = 1,8C + 32.

a) Hur många grader Fahrenheit motsvarar 0 grader Celsius?

b) +25 grader Celsius är en behaglig sommartemperatur. Hur många grader Fahrenheit motsvarar det?

c) Hur många grader Celsius motsvarar 50 grader Fahrenheit?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar