Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Utbildningen

Utbildningen är uppbyggd som en dialog mellan de i WebMath medverkande "Personerna", som befinner sig i skiftande miljöer, t ex på café. De matematiska begreppen klargörs med hjälp av visualiseringar och resonemang. WebMath är bl a tänkt som stöd och inspiration vid klassrumsdiskussion då ett nytt matematiskt begrepp introduceras för eleverna med hjälp av projektor eller interaktiv skrivartavla. Till varje kapitel finns tester, diagnoser och prov. Facit till uppgifterna ger också en kort förklaring. Här följer representativa smakprov ur WebMath:

Smakprov 1 (Tiotalsystemet 0-20)
Smakprov 2 (Addition av bråk med olika nämnare)
Smakprov 3 (Hur bråkräkning och musik hör ihop)
Smakprov 4 (Att luras med procent)
Smakprov 5 (Bilbältesalgebra)
Smakprov 6 (3,4,5-mätning, Pythagoras sats i praktiken)
Smakprov 7 (Riktningskoefficient och derivata)
Smakprov 8 (Vad betyder ordet ekvation?)
Smakprov 9 (Normaltid - Sommartid)

Målsättningen med WebMath är:

  1. Uppmana alla elever att tro på sitt sätt att tänka och sin egen förmåga. Kolla in rubrikerna "Introt", "Ingen annan kan" och punkterna 2-4 i "Välkommen".
  2. Ge föräldrar stöd då de vill hjälpa sina barn med matteläxan.
  3. Klargöra de matematiska begreppen med hjälp av visualisering och resonemang mellan de i WebMath ingående "Personerna".
  4. Ge lärare stöd vid lektionsförberedelse och inne i klassrummet då tiden tryter. Läraren kan hänvisa till en viss animation för att eleven ska få hjälp hemma med en förklaring till läxuppgiften. Även vid utvecklingssamtal är det tänkt att läraren ska kunna ge exempel på animationer, som eleven kan arbeta med hemma.
  5. Ge lärarkandidater stöd i deras första undervisningssituation.

WebMath - den oförtröttlige matteläraren

Vi erbjuder en föreläsningen, "WebMath - den oförtröttlige mattelärare". Föreläsningen ger en bakgrund till varför Fredrik Westman har skapat WebMath, den pedagogiska idén som genomsyrar WebMath, samt hur webbsidan kan användas på skolan och i hemmet. Föreläsningen kan bokas på info@webmath.se.

Här kan du ta del av några mediaröster från Västerbotten om WebMath. De sammanfattar på ett bra sätt den pedagogiska idé som ligger till grund för WebMath.

Att undervisa via webben:

Kolla in sidan 6 i DN.Jobb: Klicka här för att läsa
Copyright © InformationsTeknologi Sävar