WebMath är nu fritt för alla att använda!

Varför WebMath?

  • WebMath omfattar f n 542 animerade lektioner och är heltäckande från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till Integraler på gymnasiet. Dessutom 360 testuppgifter, 164 diagnosuppgifter och en utvecklingslista där eleven kan bokföra sina framsteg. Facit består inte bara av ett svar, utan innehåller en kortfattad förklaring så att även facit ska vara ett inlärningstillfälle. Till diagnoserna som hör till varje kapitel finns två olika facit. Den ena är ett pdf-dokument, den andra en html-sida som är så utformad att om eleven behöver hjälp finns en länk att klicka på till varje uppgift i respektive diagnos. Länken går till de animationer som kan ge eleven hjälp.

  • Kapitlet Banken innehåller f n 160 blandade uppgifter och 160 traditionella flerstegs-matteuppgifter sorterade efter kapitel. Även här ger facit en kortfattad förklaring så att även facit ska vara ett inlärningstillfälle.

Den pedagogiska idé som genomsyrar WebMath är att resonera sig fram till förståelse för vad matematiska begrepp är - egentligen. Därefter återstår att öva och åter öva. Länken Snabbguide med många smakprov i vänster meny ger en god uppfattning om den pedagogiska idé som driver oss.

InformationsTeknologi, Sävar
Hoppets Gränd 2
903 34 Umeå
Tel: 090-50385
Mobile: +46 70 5512291
E-post: info@webmath.se

Copyright © InformationsTeknologi Sävar