Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Hej!

Bild på boken

Att bränna tjära är ett fint gammalt hantverk. Än idag bränner man tjära, men det är långt mellan tjärdalarna. Tiderna har förändrats. Där förr, varje år en vindstilla afton vid midsommartid, gamla och unga samlades till fest och tjärdalständning, där växer nu tät skog. Tjärrännan har dock inte tidens tand kunnat knäcka. Den ligger där väl bevarad och påminner om att tjära är ett utmärkt impregneringsmedel.

För att inte hantverket ”Tjärbränning” ska gå i graven med den generation som själv upplevt och själv bränt tjärdalar skrev jag boken ”Tjärbränning”. Man kan säga att det är en kokbok som berättar hur man bränner sin egen tjära.

Jag vill med boken ge en instruktiv handledning i konsten att bränna tjära, både minitjärdal, och fullstor tjärdal. Steg för steg beskrivs byggandet och sedan de processer som leder fram till utvinnandet av tjäran: inläggning av tjärveden, täckning, tändning, bränning och kvävning av tjärdalen.

Min tanke med boken är att den skulle kunna vara en inspirationskälla till en givande sommarhobby med dimensioner av fantasi, historia och kultur. Att ha impregnerat bryggan med egenhändigt bränd tjära är något att berätta för vänner och bekanta.

Men precis som när det gäller matlagning så räcker det inte att läsa sig klok. Man måste öva. Och belöningen är då tjärdalen är tänd, och den tjärdoftande röken ligger tung runt skogen i den svala sommarkvällen - och man ser tjäran komma rinnande längs tjärrännan.

Sista exemplaret av boken såldes 13 mars 2024, och ingen nytryckning är planerad, men boken finns publicerad digitalt som pdf på nättidskriften Västerbotten förr & nu. Klicka här för att gå till boken Tjärbränning.

Lycka till!
Fredrik Westman

Copyright © InformationsTeknologi Sävar