Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Hej!

Bild på Fredrik Westman

Jag heter Fredrik Westman och har arbetat som lärare i matematik/kemi/fysik/data i 42 år. Parallellt med mitt lärarjobb har jag producerat läromedel av olika slag. Ett av dess ligger mig särskilt varmt om hjärtat, boken Tjärbränning, som jag skrev sommaren 1980. Boken är ett resultat av idéer om att gamla hantverk ej får gå i graven. Jag vill med boken förmedla kunskapen om det fina hantverk som det är att bränna tjära och dessutom visa hur man på ett enkelt sätt själv kan framställa detta naturens eget impregneringsmedel. Mer info om boken finns längst ner i vänster meny. Jag har även under många år hållit seminarier för föräldrar, lärarkandidater, lärare och skolledare runt om i Sverige.

Pedagogik i olika former har alltid fascinerat mig. Djuren på vår bondgård blev mina första elever. Redan i 7-årsålderna var jag specialist på att dressera grisar och hypotisera kor. Numera är det pedagogik via Internet, WebMath, som upptar all min tid. Övriga intressen är bl a fåglar och att vara ute i skog och mark, samt min stora kärlek - längdåkning på skidor. Här uppe i Umeå har vi, tack vare vårt konstsnöspår, skidåkning i minst 5 månader varje år.

Min pedagogiska ledstjärna är: "Ju flera sinnen man får använda desto bättre blir inlärningen". Detta självklara faktum glöms sakta men säkert bort allteftersom eleven blir äldre. Vad det framför allt handlar om är insikten att vi alla har vårt personliga, optimala sätt att lära in - inbilda. Språket är bärare av all mänsklig kunskap. För att verkligt lyckas med utlärning - utbildning - måste man alltså med språkets hjälp på ett variationsrikt sätt förmedla bilder så att eleverna får möjligheten att inbilda på sitt optimala sätt.

Till detta kommer den självklara sanningen att läraryrket är och förblir en kärlekshandling. Denna "kärlekshandling" kan yttra sig på många olika sätt, uppfostran, tröst, att våga vara vuxen, att var bollplank, att vara väl förberedd till lektioner, våga ta sig an förändringar m m. Vad som ofta glöms bort är att själva engagemanget är i sig ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. För att sprida dessa tankar skrev jag boken "Läraryrket - en kärlekshandling?!"

Jag har levt i skoldatavärlden sedan december 1984 då jag köpte min första dator, en Macintosh. Den förändrade helt min syn på datorns användning i skolan, och ännu mer då jag 1995 tillsammans med min elev Johan Boström, vid köksbord på Tomtebo här i Umeå, producerade CD:n "Svenska fåglar och deras läten". Den väckte stort intresse på många håll i landet och fick mycket goda recensioner i såväl rikstidningar som datatidskrifter, bl a fem poäng av fem möjliga i Mac World. Den visades 3 gånger i SVT som exempel på hur multimedia skulle kunna användas i skolan.

Då förstod jag på allvar att en ny tid var i antågande då det gällde produktion av läromedel. Tidigare hade jag jobbat ihop med förlag, men nu hade plötsligt jag, liksom alla andra lärare, möjlighet att producera utan att ha ett förlag med sig. Jag började skissa på ett läromedel i matematik. 12 år senare drog jag igång produktionen av WebMath övertygad om att jag hade ett koncept som helt skulle skilja ut sig från det som antagligen så småningom skulle börja utbjudas gratis i överflöd, nämligen undervisningsfilmer av olika slag. Att jag vågade starta produktionen och var så övertygad om att lyckas berodde på att jag åren 2001 till 2004 fick möjlighet att prova min ide´ i skarpt läge. Jag fick förtroendet att skriva manuskripten till Telia Mobiles utbildningar i "Telia Training Center", t ex "Telia Nära Dig", "Telia Mobilsvar" m m. Det blev en jättesuccé, och vid utvärderingen 2005 skrev en oberoende konsultfirma i Finland att "Telia Training Center" är världsunikt. I "Telia Training Center" gällde det att sälja Telia Mobiles tjänster. I WebMath gäller det att få igång resonemang om alltifrån Tiotalssystemet till Integraler - och djungeltrumman har gett stor spridning av mina idéer till skolor runt om i Sverige och även utomlands, bl a Finland, Norge, USA, Irland, Kanada m fl.

Du är välkommen med frågor.

Med vänlig hälsning
Fredrik Westman

Copyright © InformationsTeknologi Sävar