Varför logga in?

För att du ska få en liten inblick i vad WebMath innehåller och hur animationerna är uppbyggda, finns på startsidan i vänster meny alternativet Snabbguide med smakprov.

Snabbguiden ger tillsammans med länken som finns i Matheus pratbubbla (på startsidan), om vad en ekvation är - egentligen, en god uppfattning om den pedagogiska idé som driver oss.

Tecknar skolan ett hyresavtal/licensavtal, får skolan inom några dagar inloggningsuppgifter från oss. Riktpriset för denna licens är 500 kr - 2000 kr per skola och år, beroende på elevantal. Mer information om priser, rutiner vid beställning m m finns under rubriken "Beställning" i menyn.

Ett licensavtal avser

  • all skolans personal
  • samtliga elever vid skolan
  • elevernas familjer
  • programvaran får användas både på skolan och i hemmet.

En av grundidéerna med Webmath är förhoppningen att programvaran ska vara ett stöd för de föräldrar som vill hjälpa sina barn med matematiken.

Licensen ger då tillgång till ett mycket stort antal animerade lektioner. Under rubriken "Sök animation eller rubrik" finns hela innehållsförteckningen.

WebMath utvecklas ständigt.

  • WebMath innehåller nu 542 animationer från det mest grundläggande om siffror och tal till integraler. Närmast i tur står nu utvecklingen av "Banken", som f n innehåller 240 uppgifter.

InformationsTeknologi, Sävar AB
Hoppets Gränd 2
903 34 Umeå
Tel: 090-50385
Mobile: +46 70 5512291
E-post: info@webmath.se

Copyright © InformationsTeknologi Sävar AB